Xúc tiến đầu tư

Đăng ký ứng dụng Phoenix

2024-04-11 16:15:42
wangshifu3389

## Đăng ký ứng dụng Phoenix: Hướng dẫn toàn diện

### Mở đầu

Đăng ký ứng dụng Phoenix là một khía cạnh quan trọng đối với việc triển khai ứng dụng Phoenix. Quá trình này cho phép bạn liên kết ứng dụng của mình với tài khoản Google Cloud Platform (GCP) và cấp quyền truy cập vào các dịch vụ và tính năng của GCP. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn toàn diện về cách đăng ký ứng dụng Phoenix, bao gồm cả các bước từng bước và giải thích chi tiết.

### Các bước đăng ký ứng dụng Phoenix

#### 1. Tạo một dự án GCP

* Truy cập Google Cloud Console (https://console.cloud.google.com) và tạo một dự án GCP mới hoặc chọn một dự án hiện có.

#### 2. Bật tính năng Phoenix KMS

* Trong bảng điều khiển dự án, hãy điều hướng đến API & dịch vụ> Thư viện.

Đăng ký ứng dụng Phoenix

* Tìm "Google Cloud KMS" và nhấp vào nút "Bật".

#### 3. Tạo khóa KMS

* Điều hướng đến Quản lý khóa> Khóa.

* Nhấp vào nút "Tạo khóa".

* Trong hộp thoại "Tạo khóa", hãy chọn loại khóa "Quản lý khóa do Google quản lý".

* Nhập tên khóa và chọn khu vực mà khóa sẽ được lưu trữ.

* Nhấp vào nút "Tạo".

#### 4. Lưu trữ khóa KMS

* Trong bước này, chúng ta sẽ lưu trữ khóa KMS vừa được tạo.

* Mở dòng lệnh hoặc terminal và chạy lệnh sau:

```bash

gcloud kms encrypt \

--project [PROJECT_ID] \

--location [LOCATION] \

--key-ring [KEY_RING_NAME] \

--key [KEY_NAME] \

--plaintext-file [PATH_TO_PLAINTEXT_FILE] \

--ciphertext-file [PATH_TO_CIPHERTEXT_FILE]

```

Thay thế [PROJECT_ID], [LOCATION], [KEY_RING_NAME] và [KEY_NAME] bằng các giá trị tương ứng của dự án, khu vực, tên vòng khóa và tên khóa.

#### 5. Đăng ký ứng dụng Phoenix

* Trong bảng điều khiển dự án, hãy điều hướng đến API & dịch vụ> Tín nhiệm.

* Nhấp vào nút "Tạo thông tin đăng nhập".

* Chọn "ID khách hàng OAuth 2.0" làm loại thông tin đăng nhập.

* Nhập tên ứng dụng Phoenix và nhấp vào nút "Tạo".

#### 6. Cấu hình tệp thông tin đăng nhập ứng dụng

* Mở tệp thông tin đăng nhập ứng dụng Phoenix, thường là `phoenix_app.json`.

* Thay thế giá trị `"projectId"` bằng ID dự án GCP.

* Thay thế giá trị `"keyName"` bằng tên khóa KMS đã được lưu trữ.

* Thay thế giá trị `"location"` bằng khu vực mà khóa KMS được lưu trữ.

* Thay thế giá trị `"ciphertext"` bằng nội dung của tệp văn bản đã được mã hóa trong Bước 4.

#### 7. Lưu và xác thực tệp thông tin đăng nhập ứng dụng

* Lưu tệp thông tin đăng nhập ứng dụng.

* Để xác thực tệp thông tin đăng nhập ứng dụng, hãy chạy lệnh sau trong dòng lệnh hoặc terminal:

```bash

gcloud phoenix creds validate [PATH_TO_APP_CREDENTIALS_FILE]

```

#### 8. Đăng ký bằng ứng dụng Phoenix

* Khởi động ứng dụng Phoenix của bạn, sau đó gọi `Phoenix.Config.register/1` để đăng ký thông tin đăng nhập ứng dụng:

```elixir

config = Application.get_env(:myapp, :phoenix)

Phoenix.Config.register(config, Phoenix.Config.app(), phoenix_app.json)

```

### Lời kết

Việc đăng ký ứng dụng Phoenix là một quá trình quan trọng để sử dụng các tính năng và dịch vụ của GCP. Bài viết này đã cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đăng ký ứng dụng Phoenix, bao gồm cả các bước tạo dự án GCP, bật tính năng Phoenix KMS, tạo khóa KMS, lưu trữ khóa KMS, đăng ký ứng dụng Phoenix, cấu hình tệp thông tin đăng nhập ứng dụng, lưu và xác thực tệp thông tin đăng nhập ứng dụng và đăng ký bằng ứng dụng Phoenix. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể đảm bảo rằng ứng dụng Phoenix của mình được đăng ký đúng cách và có thể truy cập vào các dịch vụ GCP.

下一篇:
没有了

link đăng nhập fb88-【hk887.vip sòng bạc quốc tế】主要经营:,## Đăng ký ứng dụng Phoenix: Hướng dẫn toàn diện### Mở đầuĐăng ký ứng dụng Phoenix là một khía cạnh quan trọng đối với việc triển khai ứng dụng Phoen

link đăng nhập fb88-【hk887.vip sòng bạc quốc tế】 2024 版权归link đăng nhập fb88-【hk887.vip sòng bạc quốc tế】网站版权所有
网站地图 | sitemap
link đăng nhập fb88公众号公众号 link đăng nhập fb88五矿好房五矿好房